ets menor?

festiuet 2023

Si ets menor d’edat o tens ganes de venir en família o amb algun infant, cap problema. Aquí, hi tens cabuda! Descarrega i emplena les autoritzacions pertinents i respecta les indicacions d’anar acompanyat si la teva edat ho requereix.

menors de 12

Els menors de 12 anys, entren  gratuïtament. Però, això sí, es necessari que tinguin l’autorització corresponent i vagin acompanyats d’un adult.

menors de 16

Si ets menor de 16 anys, descarrega’t l’autorització i entrega-la a taquilles. Hauràs d’anar acompanyat de mare/pare/tutors o d’un adult autoritzat pels ells.

menors de 18

Si tens entre 16 i 18 anys, no caldrà que vagis acompanyat de cap adult, però hauràs de presentar l’autorització i la fotocopia del DNI de mare, pare o tutor legal a taquilles.